Solární systémy - Olomouc

BaxiBeam Electrolux
4T
Viessmann

Využijte sluneční energii, která je věčná a nemusíte za ni platit. Poradíme vám, jak ideálně využít vaši střechu či jinou část vašeho pozemku k umístění efektivních solárních kolektorů. A kolektory dovezeme a odborně namontujeme. Sluneční energii můžete využít k ohřevu užitkové vody, přitápění domu či ohřevu vody v bazénu.

Solární systémy mají dlouhou životnost a investice do nich se vám brzy vrátí. Navíc se jedná o velmi ekologické řešení. Solární systémy montujeme v Olomouci, ale i v širokém okolí.

V současné době je pozastaveno přijímání nových žádostí do programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Do odvolání není možno získat dotaci na solární systémy z fondu životního prostředí.

I přes tuto situaci jsme schopni najít co nejoptimálnější řešení úspor pro vytápěni pro Váš dům či byt.

SLUNCE je obrovským dodavatelem energie, kterou lze využívat aktivně i pasivně. Aktivními prvky jsou solární termické kolektory pro výrobu teplé vody a solární fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie. Solární kolektory zachycují sluneční paprsky na své absorpční ploše a mění je na teplo, které odvádí potrubním systémem naplněným teplonosným médiem do výměníku tepla.

Toto teplo se dá využít na:

  • přípravu teplé užitkové vody, solární systém pokryje až 70% roční spotřeby energie
  • přitápění budov, solární systém pokryje až 30% roční spotřeby energie
  • ohřev vody v bazénech

Firma Malvo nabízí:

  • špičkové solární kolektory vyrobené nejmodernějšími postupy
  • solární kolektory respektující klimatické podmínky střední Evropy
  • vysokou účinnost kolektorů díky speciálním selektivním povrchům
  • záruční i pozáruční servis, prodej komponentů

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Solární termické kolektory se dělí na solární kolektory ploché a trubicové.

Ploché solární kolektory mají absorbéry z měděného plechu na který je připájena (přivařena) soustava trubek. Podle kvality povrchu jsou kolektory selektivní a neselektivní. Pro celoroční provoz doporučujeme pouze selektivní solární kolektory.

Trubicové solární kolektory se dělí na kolektory s tepelnou trubicí a na průtočné kolektory. Jejich výhodou je, že mají menší ztráty než ploché solární kolektory.

Solární termické kolektory jsou ideálním doplněním každého topného systému a pomáhají trvale chránit zásoby paliva. S vysoce efektivními slunečními kolektory můžete pokrýt až 35% roční spotřeby energie na přípravu pitné vody a vytápění.

Montáž solárních kolektorů

Kolektory se montují na střechu, do střechy nebo na plochou střechu


Jsme zaregistrováni v dotačním programu Zelená úsporám v seznamu
odborných dodavatelů

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.