KOTLÍKOVÉ DOTACE

REALIZUJEME KOTLÍKOVÉ DOTACE NEJEN PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

Na co lze získat finanční podporu v rámci kotlíkové dotace?

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Kotel na uhlí70 % z maximálně 150 000,00 Kč = maximálně 105 000,00/112 500,00 Kč*
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)75 % z maximálně 150 000,00 Kč = maximálně 112 500,00/120 000,00 Kč*
Plynový kondenzační kotel75 % z maximálně 150 000,00 Kč = maximálně 112 500,00/120 000,00 Kč*
Kotel na biomasu80 % z maximálně 150 000,00 Kč = maximálně 120 000,00/127 500,00 Kč*
Tepelné čerpadlo80 % z maximálně 150 000,00 Kč = maximálně 120 000,00/127 500,00 Kč

* Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (Seznam prioritních měst a obcí pro OLK).

Jaké jsou základní podmínky pro možnost získání dotace,kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

 • Žadatel (fyzická osoba) je vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu, ve kterém bude provedena výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním. Tzn., o kotlíkovou dotaci nemohou žádat např. majitelé bytových domů, pouze vlastníci či spoluvlastníci rodinných domů (rodinný dům definován dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů).
 • Stávající zdroj tepla na pevná paliva nebyl v minulosti (od 1. 1. 2009) podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotle (kraje a MŽP).
 • Rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Pokud je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., je nutné potvrdit, že je kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v provozu a plní funkci hlavního zdroje vytápění, a to prostřednictvím čestného prohlášení.
 • Aby mohl žadatel obdržet finanční podporu - kotlíkovou dotaci, musí splnit také jednu ze tří následujících podmínek:
  1. Rodinný dům spadá z hlediska energetické náročnosti budovy do klasifikační třídy „C“ (úsporná) anebo vyšší (tedy „A“, „B“) - bude doloženo Průkazem energetické náročnosti budovy,
  2. NEBO v případě, že nespadá z hlediska energetické náročnosti budovy do klasifikační třídy „C“ anebo vyšší, bude provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (jednotlivá opatření vyjmenována níže). Po provedení mikro energetického opatření nemusí být prokazováno splnění klasifikační třídy „C“ anebo vyšší.
  3. NEBO v případě, že nespadá z hlediska energetické náročnosti budovy do klasifikační třídy „C“ – úsporná, je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám (je nutno doložit Žádost případně Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám).

Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel nemusí mít nutně zpracovaný průkaz energetické náročnosti, a není nezbytnou podmínkou pro získání kotlíkové dotace dosažení klasifikační třídy „C“ nebo vyšší!

Co je to „mikro“ energetické opatření?

 • zateplení střechy nebo půdních prostor,
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda, oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
 • oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,
 • dílčí výměna oken,
 • výměna vstupních a balkonových dveří,
 • instalace těsnění oken a dveří,
 • dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 • výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Pro více informací navštivte stránky Olomouckého kraje

POŽÁDEJTE SI O DOTACI JEŠTĚ DNES

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Soubor max. 15,9 MB

Vaše zpráva

608 865 009